Naujienos

 • LT  /
 • EN  /
 • RU
 • NAUJIENLAIŠKIS
  Apie Naujausius kvietimus teikti paraiškas sužinokite pirmieji!
  2015.11.16

  Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

  Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos...

  Daugiau >

  2015.10.19

  Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Procesas LT”

  Kviečiame teikti paraiškas diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais. Paramos biudžetas: 3 000 000 Eur. Parama skiriama: inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais. Tinkami pareiškėjai: *Labai maža įmonė; *Maža įmonė; *Vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo būti MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir , kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip [...]

  Daugiau >

  2015.09.12

  Kvietimas teikti paraiškas medienos biokuro ruošos technologijų diegimui pagal veiklos sritį ,,Investicijos į miškininkystės technologijas” NEBEGALIOJANTIS

  Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą” veiklos sritį ,,Investicijos į miškininkystės technologijas”. Tinkami pareiškėjai: 1. Privačių miškų valdytojai; 2. Savivaldybės; 3. Labai mažos bei mažos įmonės užsiimančios miškininkystės ir medienos ruošos ir/arba medienos apdirbimo (perdirbimo) veikla, kuri turi būti numatyta įmonės įstatuose.   Tinkamos finansuoti išlaidos: 1. Miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga; 2. Medelynų modernizavimo įranga; 3. Pirminio nepramoninio medienos [...]

  Daugiau >

  2015.08.12

  Planuojamas kvietimas biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

  Planuojamas paskelbti kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ,,Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų”. Tinkami pareiškėjai: 1. Ūkininkas; 2. Labai maža įmonė; 3. Maža įmonė. Pareiškėjas turi užsiimti gyvulininkyste ar paukštininkyste arba turi būti sudaręs ilgalaikę (ne mažiau kaip 10 metų trukmės) sutartį dėl mėšlo tiekimo. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti iš pareiškėjo ūkio arba pagal ilgalaikę (ne trumpesnę [...]

  Daugiau >

  Visos naujienos >