Naujienos

 • LT  /
 • EN  /
 • RU
 • NAUJIENLAIŠKIS
  Apie Naujausius kvietimus teikti paraiškas sužinokite pirmieji!
  2015.06.18

  Planuojamas kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę ,,E-verslas”

  Parama skiriama: elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (arba) paslaugų teikimu susijusius verslo...

  Daugiau >

  2015.06.18

  Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams”

  Pagal veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams” remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir pan.) ir perdirbimas. Vienos iš tinkamų veiklų: medelynai, gėlininkystė, uogynai, daržininkystė ir pan. Paramos suma, kurią galite gauti vienam projektui: iki 15 000 Eurų. Finansuojama: iki 100 proc. projekto išlaidų. Paramos gali kreiptis: – ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. [...]

  Daugiau >

  2015.04.09

  Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos Aplinkos apsaugos Investicijų fondo programą

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos  2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. D1-92. Šiam kvietimui skiriama bendra lėšų suma – 4755,68 tūkst. Eur. Projektų finansavimo kryptys: * Vandenų apsauga: – Projektai, susiję su gamybinių bei kitoje ūkinėje komercinėje veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu; -Projektai, susiję su [...]

  Daugiau >

  2015.04.09

  Kvietimas teikti koncepcijas 2015 m. Vystomojo bendradarbiavimo projektams finansuoti Gruzijos ir Armėnijos šalyse

  Paskelbti kvietimai teikti vystomojo bendradarbiavimo koncepcijas 2015 m. Vystomojo bendradarbiavimo projektams finansuoti Gruzijoje ir Armėnijoje Galimybė teikti koncepcijas projektams pagal šias prioritetines sritis: Gruzijoje: * Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas skatinant europinę integraciją; * Regionų vystymuisi ir savivaldos stiprinimui; * Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui; * Ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Armėnijoje: * Saugaus eismo skatinimui; * Moterų, jaunimo, asmenų su negalia ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių socialiniam-ekonominiam aktyvumui skatinti; jų socialinei integracijai. Tinkami pareiškėjai: Lietuvos ir užsienio [...]

  Daugiau >

  Visos naujienos >