Naujienos

 • LT  /
 • EN  /
 • RU
 • NAUJIENLAIŠKIS
  Apie Naujausius kvietimus teikti paraiškas sužinokite pirmieji!
  2014.11.21

  Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2015–2018 metais vykdyti

  Parama pagal priemonę “Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2015–2018 metais vykdyti” skiriama šių sričių projektams:  1....

  Daugiau >

  2014.11.20

  Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje kūrimui

  Kvietimo teikti paraiškas KULTŪROS IR MENO SRITIES projektams tikslas: Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 5 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Maksimali paramos suma: 100 000 Lt (28 962 EUR). Kitos sąlygos Projektą sudaro trys dalys: projekto idėjos aprašymas, ekspozicijos brėžinys/eskizas ir projekto įgyvendinimo sąmata. Projektų konkursui juridinis asmuo [...]

  Daugiau >

  2014.11.19

  Kvietimas teikti paraiškas Investicijoms į žemės ūkio valdas: sodininkystei, uogininkystei ir daržininkystei

  Parama investicijoms į žemės ūkio valdas skiriama: – žemės ūkio valdos valdytojams, kurių ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 8 000 EUR (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), – veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. – Pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimo per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. [...]

  Daugiau >

  2014.11.18

  Kviečiame teikti paraiškas Tautinių mažumų organizacijų kultūros projektams

  Finansavimas skiriamas 2015 m. projektams, skatinantiems tautinių mažumų kultūrų plėtotę. Paraiškas gali teikti: ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys tautinių mažumų kultūros srityje. Fizinių asmenų paraiškos nepriimamos. Finansavimo intensyvumas: iki 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti: 1. tautinių mažumų kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje; 2. tautinių mažumų vaikų ir jaunimo veiklos skatinimas; 3. tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas; 4. tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla; 5. tautinės [...]

  Daugiau >

  Visos naujienos >