Naujienos

 • LT  /
 • EN  /
 • RU
 • NAUJIENLAIŠKIS
  Apie Naujausius kvietimus teikti paraiškas sužinokite pirmieji!
  2014.07.24

  Kviečiame teikti paraiškas IT sektoriaus saugumo projektams

  Finansavimas skiriamas tarptautiniams projektams, kurie padėtų užtikrinti visuomenės saugumą naudojantis e-priemonėmis ir e-sistemomis. Finansavimas pagal Horizon...

  Daugiau >

  2014.07.22

  Kviečiame teikti paraiškas miško apželdinimui

  Parama skiriama miško įveisimui (Pagal KPP priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 m. finansavimo likučius). Tinkami pareiškėjai: Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems ne žemės ūkio paskirties žemė arba apleista žemė priklauso nuosavybės teise, ir valstybinės žemės valdytojai. Finansuojama: Miško ir trumpos rotacijos plantacinių želdinių (nustatytos rotacijos medžių rūšys, tarp kurių kirtimų viename miško sklype turi praeiti nuo 6 iki 15 metų) įveisimas ne žemės ūkio [...]

  Daugiau >

  2014.07.22

  Kvietimas teikti paraiškas verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse

  Informuojame, kad rugpjūčio 11 d. planuojama, kad pasirodys ilgai lauktas kvietimas teikti paraiškas Verslo plėtrai kaimo vietovėse (pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa ) Didžiausia paramos suma vienam projektui: iki 690 560 Lt. Finansuojama iki: 50-65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Paramos gali kreiptis: labai mažos įmonės (iki 10 darbuotojų, kurių bent 50% yra kaimo gyventojai), ir kaimo gyventojai (gyvenantys kaime daugiau nei 1 m.) (patikslinta informacija pasirodys rugpjūčio [...]

  Daugiau >

  2014.07.17

  Kvietimas teikti paraiškas parengti studijai dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo

     KAS FINANSUOJAMA? “Taikomoji studija tiriamiesiems darbams dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.)”. (Finansavimą skiria: Aplinkos ministerija, pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (2.1.2.10 punktas) „Taikomosios studijos tiriamiesiems darbams dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo parengimas“). Tinkami pareiškėjai: Fiziniai ir juridiniai asmenys Kvietimui skirta suma: 150 000 Lt. Subsidijos dydis: iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: – honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio [...]

  Daugiau >

  Visos naujienos >